Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Fietsroute Nieuwmarkt

De inspraak periode is gesloten. U kunt geen reacties meer indienen.

Geef je reactie op het voorlopig ontwerp voor de Fietsroute Nieuwmarkt

We hebben een ontwerp opgesteld om de fietsroute over de Jodenbreestraat, Sint Antoniesbreestraat, Nieuwmarkt en Geldersekade te verbeteren. Daarbij hebben we de reacties van vorig najaar gebruikt. U gaf knelpunten en mogelijke oplossingen aan op een interactieve kaart. 


U kunt van 17 mei tot en met 27 juni 2021 een reactie op het ontwerp geven.

Verwerking van uw reactie

Alle reacties verwerken we in een Nota van Beantwoording. Hierin geven wij aan wat we met uw reactie hebben gedaan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat we het ontwerp hebben aangepast, of dat het niet mogelijk is uw reactie te verwerken in het ontwerp.

Geen Nota van Uitgangspunten, maar direct een voorlopig ontwerp.

Bij het ophalen van knelpunten en ideeën vorig najaar gaven wij te kennen dat we een Nota van Uitgangspunten en een aantal ontwerpvarianten zouden presenteren. Dit is gebruikelijk als er meerdere keuzemogelijkheden zijn. 

Bij het bestuderen van de knelpunten en de mogelijke oplossingen volgens de beleidskaders concluderen we echter dat er weinig keuzemogelijkheden zijn. De openbare ruimte is krap voor de vele gebruikers in de binnenstad. Dat zorgt ervoor dat we binnen de geldende kaders één voorlopig ontwerp hebben kunnen maken dat voor fietsers en voetgangers verkeersveilig is en waarbij de buurt bereikbaar blijft voor bewoners en voor nood- en hulpdiensten.

Met uw reactie gebundeld in de Nota van beantwoording, leggen we het definitief ontwerp ter instemming voor aan de gemeenteraad. Wij houden u hiervan op de hoogte via het emailadres dat u hebt gebruikt om u aan te melden. 

Voor een toelichting op het ontwerp kunt u zich ook inschrijven voor een online spreekuur.

Bekijk de toelichting voorlopig ontwerp (pdf)
Ga naar de kaart

Verbeteringen zijn nodig

De fietsroute Geldersekade – Mr. Visserplein is één van de drukste fietsroutes door de binnenstad. Met een nieuwe inrichting van de Geldersekade en de Nieuwmarkt en aanpassingen in de Sint Antoniesbreestraat en Jodenbreestraat maken we een betere en veiligere fietsroute met meer ruimte voor voetgangers.

Waarom nu?

In de toekomst verwachten we nog meer fietsverkeer op deze route, o.a. uit Noord door de komst van een fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal (ten noorden van de Willemsluis) en door het verplaatsen van het IJpleinveer naar de De Ruijterkade. Er komen ook grotere ponten die vaker varen.

Ga naar de projectpagina op amsterdam.nl

Waarover willen we uw mening weten?

We hebben op deze inspraakpagina de belangrijkste onderwerpen per straat in kaart gebracht. Deze vindt u als punten op de kaart. Hier kunt u uw reactie plaatsen. Deze reacties zijn zichtbaar voor andere bezoekers.

Anders reageren

Wanneer u geen reactie wilt achterlaten op deze website kunt u ook een mail sturen naar: fietsroutenieuwmarkt@amsterdam.nl. Wilt u op een andere manier uw reactie doorgeven, neemt u dan contact op met 06 82529219 en dan bespreken we alternatieve mogelijkheden.

Tijdlijn

17 mei tot en met 27 juni 2021

Inspraak voorlopig ontwerp

Eerste kwartaal 2022

Vaststelling Nota van Beantwoording en definitief ontwerp gemeenteraad

Juli 2022 - Juli 2023

Start van de werkzaamheden

Login om verder te gaan
refresh

Cancel